NÁVRH NA ZÁPIS

 

 

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

 

 

I.díl

Identifikační údaje:

1

Název výrobce

 

2

Právní forma

a.s.

s.r.o.

v.o.s.

k.s.

družstvo

fyzická osoba

3

jiná

 

4

Sídlo společnosti

 

 

 

5

 

DIČ

 

Identifikace statutárního zástupce výrobce

6

Jméno a příjmení

 

Podpis

 

7

Kontaktní adresa

 

8

Funkce

 

9

E-mail

 

10

Telefon

 

11

Fax

 

Seznam a popis elektrozařízení

 

Skupina

Podskupina

Množství uvedené na trh v předcházejícím roce

tuny

kusy

12

1 – Velké domácí spotřebiče

 

 

 

13

2 – Malé domácí spotřebiče

 

 

 

14

3 – Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

 

 

 

15

4- Spotřebitelská zařízení

 

 

 

16

5 – Osvětlovací zařízení

 

 

 

17

6- Elektrické a elektronické nástroje

 

 

 

18

7 – Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

 

 

 

19

8 – Lékařské přístroje

 

 

 

20

9 – Přístroje pro monitorování a kontrolu

 

 

 

21

10 – Výdejní automaty

 

 

 

22

Způsob značení výrobků

(značení výrobce, datum uvedení na trh a grafický symbol)

§37j odst.2. a §37k odst.2.

grafický symbol vzor č.1.

na zařízeni nebo v průvodní dokumentaci

§37j odst.2 - označení výrobce

vyznačením obchodní firmy v průvodní dokumentaci