POTVRZENÍ O ZPĚTNĚ ODEBRANÉM EEZ

 

                                              POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ

                                                        Zpětně odebrané EEZ – servisní a prodejní síť

Svozový list číslo:

IČ sběrného místa:

Pořadové číslo svozu:

 

 

Den, měsíc a rok svozu:

Objednavatel:

Název

 

adresa společnosti

 

Kontakt jméno osoby

 

Telefon, fax

 

Adresa provozovny

 

Předmět svozu - předávaná EEZ ve zpětném odběru

Druh EEZ ( čistící stroje na koberce, vrtačky, atd…)

Počet ks

Hmotnost cca

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkem

 

 

 

Potvrzení o doručení svezených EEZ

 

Datum

 

 

Podpis, razítko

 

 

           

Výtisk číslo 1: objednatel

Výtisk číslo 2: kolektivní systém

Výtisk číslo 3: servis, odběratel (zpracovatel,…)