MOBILNÍ SVOZ

   Ve spolupráci s firmou  provádíme mobilní svoz vyřazených

   elektrozařízení z domácností jednotlivých obcí, jejichž seznam s termíny svozů je uvedený níže.

   Přesný termín svozu bude vyhlášen příslušnou obcí.