Zde najdete informace, jako jsou prodejní, servisní (záruční a pozáruční opravy) a sběrná místa. Zpětný odběr elektrozařízení a sběr elektroodpadu jsou řešeny v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, díl 8 Elektrická a elektronická zařízení. Za účelem zkvalitňování služeb pro prodejce, výrobce a zpracovatele elektroodpadu dochází v současné době k postupnému uzavírání vzájemných smluv, které jsou motivačně zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu.
 
Zpětný odběr elektrozařízení pocházející z domácností před 13. 8. 2005 je zajištěn na místech určených provozovatelem kolektivního systému Elektrowin pro výrobce, kteří jsou pod tímto provozovatelem zapsáni do Seznamu výrobců na Ministerstvu životního prostředí ČR. Seznam je sestaven abecedně dle počátečního písmene města, v kterém se místo nachází a pro lepší orientaci je rozdělen do několika skupin:
 
Města začínající písmeny      A / F
Města začínající písmeny      G / J
Města začínající písmeny      K / L
Města začínající písmeny      M / O  
Města začínající písmenem      P
Města začínající písmeny      R / Ž      


 Prodejci nářadí označení logem BREN - místo zpětného odběruVysloužilé elektronářadí můžete odevzdat také v síti prodejců zn. EXTOL, jejichž seznam najdete zde