Zde najdete všechny potřebné směrnice, zákony, vyhlášky a povinnosti
týkající se všech účastníků zapojených v systému zpětného odběru.

 

Směrnice, zákony a vyhlášky

Směrnice, zákony a vyhlášky týkající se zpětného odběru.

Povinnosti výrobců

Povinnosti uložené novelou zákona jsou v podstatě trojího druhu. Za zásadní lze považovat povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Povinnosti prodejců

Seznam povinností posledního prodejce.