Informace pro spotřebitele a jeho zapojení v systému zpětného odběru.

popelniceElektrozařízení uvedené na trh po 13. 8. 2005, které je označeno tímto symbolem nesmí být umístěno do kontejneru na směsný odpad, ale do místa zpětného odběru elektrozařízení, jejichž seznam, který je neustále aktualizován, naleznete na našich webových stánkách. Dále informace lze získat na příslušném obecním úřadě nebo u posledního prodejce. Toto označení může být umístěno také na obalu, návodu k použití nebo na záručním listu elektrozařízení.

V případě, že vyřadíte elektrozařízení, které bylo prodáno před datem 13. 8. 2005, odložte ho na místo zpětného odběru zřízené naším systémem. Pouze tak můžeme zajistit, aby byl spotřebič zrecyklován.

Seznam výrobků:

Malé domácí spotřebiče (rozměry menší než 40x80x50 cm)

 1. Vysavače
 2. Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy
 3. Topinkovače
 4. Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů
 5. Spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo

Elektrické a elektronické nástroje

 1. Vrtačky
 2. Pily
 3. Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů
 4. Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely
 5. Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití
 6. Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby
 7. Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti
 8. Ostatní elektrické a elektronické nástroje ve skupině 6. neuvedené