Objednávkový formulář

Objednávkový formulář

 

Objednání odvozu spotřebičů z provozovny partnera

 

Sběrné místo – objednavatel

 

IČ*

 

Název partnera*

 

Adresa*  - ulice, č.p.

               - město

               - PSČ

 

 

 

Kontaktní osoba

 

Telefon*

 

Email

 

* povinné údaje

 

Objednáváme odvoz:

 

Spotřebiče

Počet kusů

2. Malé domácí spotřebiče

 

6. Elektrické a elektronické nástroje

 

 

   

Objednávku zašlete:

-         poštou: BREN, s.r.o., K Pasekám 4440, Zlín, PSČ 760 01

-         faxem: 577 009 619

-         nebo emailem: ksbren@email.cz 

 

Vyplněním tohoto objednávkového formuláře objednavatel souhlasí se závaznými podmínkami, které jsou k dispozici na www.bren-zlin.cz v sekci „Odpadové hospodářství“.