Svozový list

                      

Svozový list číslo .......

IČ sběrného místa

 

Pořadové číslo svozu

 

 Sběrné místo – objednavatel

Název

 

Adresa

 

Kontakt

 

Telefon

 

Fax

 

Příjemce – kolektivní systém

Název

BREN CZ, s.r.o.

 

49972596

Adresa

K Pasekám 4440, Zlín, 76001

Kontakt

Marcela Bartončíková

Telefon

577 009 612

 Předmět svozu:

Spotřebiče

Počet kusů

Váha v kg

Spotřebiče

Počet kusů

Váha v kg

Skupina

Podskupina

Skupina

Podskupina